Aromamasaza integra life club

Aromamasaža

Cena tretmana: 4.500 din
Vreme trajanja tretmana: 60-90 min

 

Tradicionalna tehnika masaže koja omogućava da popuste odbrambeni mehanizmi i modeli nastali u trenucima raznih sukoba ili emotivnih šokova (najčešće u detinjstvu) kada je to bio jedini način da se osoba oseti zaštićenom. Naravno, radi se o prividnoj zaštiti, jer na ovaj način nastaju hronična mesta napetosti koja često budu smeštena duboko u tkivima. Time se blokira mogućnost urođenog vitalnog odgovora tela, što rezultira smenjenim osećajem zadovoljstva i radosti življenja.

Energetskom aromaterapijom ovakve blokade popuštaju, smanjuje se napetost i otvara veći prostor za izražavanje emocija i za protok životne energije. Pet različitih tehnika masaže (prema pet različitih tipova ličnosti) se ne mogu primeniti na shematski način, već se svakoj osobi pristupa potpuno individualno i uz upotrebu određenih eteričnih ulja formira se posebna tehnika sa dubokim, holističkim i višedimenzionalnim značenjem.

Namenjena je osobama koje žele da uspostave sa sobom suštinski kontakt i koji su prošli prethodnu pripremu kroz druge tehnike masaže (globwell, pakovanja tela, psihoterapiju…).