Reiki Beograd

Reiki

Reiki (Rei –energija univerzalnog duha; ki – vitalna energija) je japanska tehnika čiji je tvorac budista Mikao Usui. Posle duge meditacije, posta i molitve ustanovio je da određenim načinom polaganja ruku dolazi do kanalisanja energije koje dovodi do umirenja, relaksacije, smanjenja nivoa stresa i, na kraju, isceljenja osobe koja je podvrgnuta ovakvom tretmanu.
Reiki tehnika omogućava i pospešuje protok životne energije kroz energetski sistem klijenta, u onoj količini koja je potrebna da osoba postigne psiho-fizički balans.
Ovakva primena tehnike klijentu ostavlja osećaj dubokog zadovoljstva, mira i sigurnosti koji ispunjava čitavo biće.
Kanalisanje i usmeravanje Životne energije za unapređenje zdravlja tradicionalno se vrši polaganjem dlanova na određene energetske zone odevenog klijenta koji je u ležećem položaju.
Takvo znanje postoji u svakome od nas, a potvrda za to je naše nesvesno polaganje dlanova na oblast u kojoj osećamo bol: bilo da je to glava, zubi, stomak, srce, povreda i slično.

Čovek podsvesno zna da polaganjem dlanova na bolno mesto, ako ništa drugo, može da olakša bol.

Reiki metoda nema štetna dejstva, niti može biti iskorišćena u negativne svrhe. Kompatibilna je sa svim postojećim veštinama i metodama lečenja, kao i sa tehnikama za duhovni rast, pored toga poboljšava njihov učinak.

REIKI je metoda tradicionalne medicine, koja je legalizovana i odobrena podzakonskim aktom koji je potpisalo Ministarstvo zdravlja Republike Srbije 2008. godine.
Ministarstvo zdravlja Republike Srbije svrstalo je Reiki metodu u metode rehabilitacije (za unapređenje zdravlja).

Staff Beauty Imagini je iniciran u Reiki 2006. godine od strane Katarine Prokić, Reiki master Chile (Južna Amerika).

Dodatne informacije:
Cena tretmana: 3.000 din
Vreme trajanja tretmana: 60 min