Konsalting za spa&wellness

KONSALTING ZA SPA&WELLNESS

Wellness industrija predstavlja novu granu privrede koja se u našoj zemlji i okruženju tek razvija. Potencijal kroz nove vizije i neprekidno usavršavanje postojećih rešenja, u skladu sa novim i drugačijim potrebama korisnika jesu baza svih programa koji se realizuju u konstantnoj saradnji sa investitorima i vlasnicima objekata u zemlji i inostranstvu.

Konsalting za SPA&wellness po metodologiji Beauty Imagini neguje posebnost i originalnost prostora i namene, jer je baza svake postavke holistički pristup: antistres, detoks, regenerativni, antiaging, imuno, relaks i drugi programi. Ovakav pristup omogućava prilagođavanje potrebama SPA&wellness-a u:

 • Hotelima
 • Banjama
 • Rehabilitacionim centrima
 • Centrima za masažu
 • Kozmetološkim centrima
 • Holističkim centrima

Elementi:

 • učešće u delu arhitektonskog i građevinskog projekta vezano za izgradnju SPA&wellness-a
 • učešće u delu uređenja enterijera SPA&wellness-a
 • nabavka osnovnih sredstava i sitnog inventara
 • biznis plan
 • program usluga sa minutažom i cenovnikom
 • strategija za 3, 6 i 12 meseci
 • grafičko rešenje za katalog, web-sajt, flajere
 • nabavka preparata i potrošnog materijala
 • ostale potrebne radnje

Ukoliko ekipa wellness konsaltinga BI dolazi na već postavljen program koji ne daje željene rezultate, posle ‘snimanja’ zatečenog stanja, daju se određeni predlozi za poboljšanje procesa rada, kroz uvođenje novih usluga, edukacije i reorganizacije staff-a itd.

Specifičnost i visoki profesionalizam u radu prepoznat je kod onih koji su nam ukazali poverenje:

– Hotel Grey, Kopaonik; Srbija (staff Beauty Imagini postavio, vodi i radi u ski sezoni u SPA Grey od otvaranja – 5 godina)

– Specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde Čigota, Srbija (postavka wellness-a 2018/2019 god)

– Hotel ‘Mona’ Zlatibor, Srbija (konsalting i edukacija osoblja od 2014.godine)

– Pura Vida Day Spa, Portomontenegro, Crna Gora (postavka Day SPA 2013.godine)

– Ibero Star, Bečići, Crna Gora (obuka staff-a)

– Beauty Balans, Beč, Austrija (obuka staff-a)

– Više od 1000 polaznika Škole masaže za SPA&wellness terapeute po Metodologiji Beauty Imagini

– Program obuke za podsticanje samozapošljavanja romkinja povratnica u Srbiju i drugih ranjivih grupa žena (UPŽ)

Od 2016.godine, Beauty Imagini je deo nastavne baze Visoke medicinske škole strukovnih studija u Beogradu za odsek SPA&wellness pri katedrama za kozmetologiju i fizikalnu medicinu.

Posle učešća i priznanja na sajmovima u inostranstvu (2008, 2009 i 2010.god, Cosmoprof, Bologna, It.), 2010.godine se prvi put tradicionalne tehnike uvode u sajamski program na Sajmu medicine u Beogradu – MEDIDENT, gde Beauty Imagini dobija Zlatnu plaketu za najbolji medijski nastup, a posebno je značajno učešće Tatjane i Isidore Jevđović na II Svetskom kongresu Ayurvede u Kalikatu (Kerala, Indija) u januaru 2016.godine, gde su predstavljale Srbiju.

U radu Beauty Imagini konsaltinga uvek se ističe važnost saradnje sa kolegama iz zemlje i inostranstva (Italija, Norveška, Švedska, Holandija, Rusija, Austrija, Engleska, Grčka) koji se bave klasičnim i holističkim pristupom zdravlju, wellness i SPA programima i sa kojima se često organizuju edukativni seminari, holistički vikendi i sedmodnevni programi u zemlji i inostranstvu.