Radionice ličnog i profesionalnog razvoja

UMETNOST RAVNOTEŽE

kako je nastala Radionica ličnog i profesionalnog razvoja by Beauty Imagini?

Iako smo početkom drugog milenijuma započeli sa edukacijama iz holističkih terapija, tek 2007/8.godine, posle prvih završenih edukacija za terapeute u oblasti beauty, fizio, holističkih i spa terapija Beauty Imagini metodologije, postajala je izraženija potreba samih klijenata da bolje razumeju procese kroz koje prolazi njihov organizam. Obzirom da su osetili jasne i najčešće veoma snažne i duboke promene u sebi, pojavila su se i prva pitanja:

– kako terapeut razume šta njihovo telo govori?
– kako terapeut zna šta je potrebno da bi se poboljšalo određeno stanje i unapredio kvalitet života?
– šta je to na čemu čovek sam može najviše radi da bi određene situacije predupredio i pravilno razumeo svoj unutrašnji osećaj koji je uvek nepogrešiv (samo što naša lična tumačenja često to nisu)?

UMETNOST RAVNOTEZE
I, tako je počelo: Ubrzani tempo života ne ostavlja mnogo vremena da sagledamo svoje (ne)zadovoljstvo kvalitetom sopstvenog življenja koji podrazumeva sve segmente nege jednog holističkog bića sastavljenog od fizičkog, emotivnog, mentalnog i duhovnog tela.
To podrazumeva pre svega kvalitetnu ishranu našeg celovitog bića koja se odnosi na jelo i piće koje unosimo u naš organizam, ali isto tako i na način kojim hranimo svoj um i svoju dušu. Zato je od suštinskog značaja da prepoznamo svoje individualne potrebe koje predstavljaju ekskluzivan kvalitet samo i jedino za naše biće.

A opet…

Često se događa da upravo to ne prepoznajemo: šta je to što možemo da promenimo da bismo celim bićem doživeli osećaj zadovoljstva, ispunjenja kome svakako mora da prethodi razumevanje da je sve što dolazi u naš život dobro za nas i služi upravo tome da nas nauči da obgrlimo svoje življenje sa suštinskom radošću zbog sopstvenog postojanja.
Prolazeći kroz proces ‘Umetnost ravnoteže’ iskustveno osvešćujemo sve segmente našeg celovitog bića i na taj način bolje razumemo određene životne situacije, prepoznajemo upozorenja koje nam je slalo naše fizičko telo, shvatamo šta preovlađuje u našem okruženju i dolazimo do sopstvenih zaključaka o tome da li želimo nešto da promenimo ili ne.

U okviru ove radionice naučimo da brzo reagujemo povezujući simboliku u događanjima, kao i u signalima koje nam pošalje naše telo, prihvatajući ih kao savet dobrog prijatelja.
Radionice su interaktivne za sve koji su raspoloženi da se na taj način uključe u program kroz verbalnu i neverbalnu komunikaciju, kroz zvuk, miris, pokret, ples, oslikavanje… Zato se u ovim seminarima koriste svi prirodni resursi koji omogućavaju da se dobijeni uvidi bolje integrišu u naše biće i tako se benefiti dobijeni u okviru ovakvih radionica osećaju još dugo po povratku u mesta iz kojih smo krenuli i u kojima više ništa nije isto.

Od 2007.godine, kada su organizovane prve radionice ličnog razvoja, više od 2500 ljudi je prošlo kroz procese koji su se radili u grupama od 10 do 80 ljudi, kroz jednodnevne, vikend i sedmodnevne programe koji su se odvijali u zemlji i inostranstvu.

Zahvaljujući jedinstvenom benefitu koji je postao prepoznatljiv naročito za poslovne ljude koji su u svom najproduktivnijem dobu, veliki broj kompanija se opredelio da ove radionice uključi u svoje programe koji su se odnosili pre svega na brigu o ljudima, ali isto tako i na edukacije iz oblasti strategije, prodaje, komunikacije, team building-a.

Posebne benefite su osetili ljudi na pozicijama team lidera, HR sektora, TOP menadžmenta, kao i lekara, psihologa, psihoterapeuta, zatim i zanimanja koja su se kasnije pojavila (popularno nazvanih life coatch, NLP trenera itd), od kojih su mnogi usvojena znanja uključili u svoje radionice i seminare, tako da se slobodno može reći da je Umetnost ravnoteže program koji je postao baza za veliki broj radionice ličnog razvoja koje su se kasnije pojavile.

Poseban omaž u razvoju ovog autorizovanog programa jeste i podrška od strane Evropske mreže preduzetništva u ostvarivanju kontakta i potpisivanju ugovora o saradnji sa Centrom Iris i vlasnicom Dženitom Zirdum (novinar i stručnjak za komunikologiju) iz Sarajeva, koji je doveo do otvaranja novog radioničarskog dela posebno za kompanije: Umetnost ravnoteže javnog nastupa. U okviru ove radionice traže se autentični načini predstavljanja pojedinca (učesnika radionice) koji je jedinstven i unikatan, da bi mogao da se, upravo na takav način, predstavi sebi i drugima.

Tatjana Jevđović

Radionice su se održavale u Beogradu, Novom Sadu, Sremskim Karlovcima, Ečkoj, na Fruškoj gori, Srebrnom jezeru, Nišu, u Crnoj Gori (Podgorica, Kotor), Makedoniji (Ohrid), BiH (Sarajevo, Vlašić, Japodski otoci), Austrija (Beč), Grčka (Litohoro, jedrenje: Sporade, Kiklade, Lefkada)..